Giới thiệu công ty
Loại hình cty:
Dịch vụ, Thương mại
SP/ DV chính:
Thiết kế, thi công công trình, Nội thất dân d ...
Năm thành lập:
Số nhân viên:
Doanh thu/ năm:
Bí mật/ không public
Thị trường chính:
Toàn Quốc
Tôi có thể giúp gì bạn?
Mr Vân
Tel: 0906 353 287
CÁC GÓI DỊCH VỤ

DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

TƯ VẤN - CHUYÊN MÔN

BÁO GIÁ THIẾT KẾ XÂY DỰNG

thông tin liên hệ
Mr Vân
Quản Lí - 0906 353 287

CÁC CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

BIỆT THỰ
BIỆT THỰ
CÁC CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU
CÁC CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU
NHÀ PHỐ
NHÀ PHỐ
Xây Dựng Dân Dụng Nhà Ở, Nhà Hàng, Khách Sạn
Xây Dựng Dân Dụng Nhà Ở, Nhà Hàng, Khách Sạn
Xây Dựng Công Trình Nhà Xưởng, Nhà Máy
Xây Dựng Công Trình Nhà Xưởng, Nhà Máy
Phá Dỡ Công Trình, San Lấp Mặt Bằng
Phá Dỡ Công Trình, San Lấp Mặt Bằng
CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP
CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP
Nhà đã thi công
Nhà đã thi công
CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP
CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP
Dịch Vụ Chống Thấm, Thi Công Chống Thấm
Dịch Vụ Chống Thấm, Thi Công Chống Thấm
Dịch Vụ Chống Thấm, Thi Công Chống Thấm
Dịch Vụ Chống Thấm, Thi Công Chống Thấm
CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP
CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP
CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG
CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG

DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP
CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP
CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG
CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG
CÁC CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU
CÁC CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU
CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP
CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP
Nhà đã thi công
Nhà đã thi công

CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP

CÁC CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU
CÁC CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU
NHÀ PHỐ
NHÀ PHỐ
Xây Dựng Dân Dụng Nhà Ở, Nhà Hàng, Khách Sạn
Xây Dựng Dân Dụng Nhà Ở, Nhà Hàng, Khách Sạn
NHÀ PHỐ
NHÀ PHỐ
Xây Dựng Công Trình Nhà Xưởng, Nhà Máy
Xây Dựng Công Trình Nhà Xưởng, Nhà Máy
Xây Dựng Công Trình Nhà Xưởng, Nhà Máy
Xây Dựng Công Trình Nhà Xưởng, Nhà Máy

DỊCH VỤ SỬA CHỮA, BẢO TRÌ XÂY DỰNG

Dịch Vụ Chống Thấm, Thi Công Chống Thấm
Dịch Vụ Chống Thấm, Thi Công Chống Thấm
Dịch Vụ Chống Thấm, Thi Công Chống Thấm
Dịch Vụ Chống Thấm, Thi Công Chống Thấm
Phá Dỡ Công Trình, San Lấp Mặt Bằng
Phá Dỡ Công Trình, San Lấp Mặt Bằng
Phá Dỡ Công Trình, San Lấp Mặt Bằng
Phá Dỡ Công Trình, San Lấp Mặt Bằng

DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP
CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP
CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP
CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP
Dịch Vụ Chống Thấm, Thi Công Chống Thấm
Dịch Vụ Chống Thấm, Thi Công Chống Thấm
CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP
CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP
CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG
CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG
Nhà anh Hùng
Nhà anh Hùng
CÁC CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU
CÁC CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU
BIỆT THỰ
BIỆT THỰ
NHÀ PHỐ
NHÀ PHỐ
Xây Dựng Dân Dụng Nhà Ở, Nhà Hàng, Khách Sạn
Xây Dựng Dân Dụng Nhà Ở, Nhà Hàng, Khách Sạn
NHÀ PHỐ
NHÀ PHỐ
NHÀ PHỐ
NHÀ PHỐ
Xây Dựng Công Trình Nhà Xưởng, Nhà Máy
Xây Dựng Công Trình Nhà Xưởng, Nhà Máy
Xây Dựng Công Trình Nhà Xưởng, Nhà Máy
Xây Dựng Công Trình Nhà Xưởng, Nhà Máy
Xây Dựng Công Trình Nhà Xưởng, Nhà Máy
Xây Dựng Công Trình Nhà Xưởng, Nhà Máy
Phá Dỡ Công Trình, San Lấp Mặt Bằng
Phá Dỡ Công Trình, San Lấp Mặt Bằng
Phá Dỡ Công Trình, San Lấp Mặt Bằng
Phá Dỡ Công Trình, San Lấp Mặt Bằng
CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP
CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP
Nhà đã thi công
Nhà đã thi công

DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN